Transcend"Centrul de Cercetare Fundamentală ṣi dezvoltare experimentală ȋn medicină translațională / Transcend" finantat in cadrul POS CCE Axa 2 Competitivitate prin CDI, Operatiunea 2.2.1 - "Dezvoltarea infrastructurii de CD existente si crearea de noi infrastructuri", Cod SMIS 48871


For english click here

EVENIMENTE

 • Conferinta de presa

  10 Apr, 2014

  Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii  Economice” - co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

  „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

   

  COMUNICAT DE PRESA

  “Centrul de cercetare fundamentală ṣi dezvoltare experimentală ȋn medicină translațională”
  Iasi,

  10 aprilie 2014

  Institutul Regional de Oncologie Iaşi, în calitate de beneficiar, cu sediul în Iaşi, str. General Henry Mathias Berthelot nr. 2-4 Iaşi, derulează, începând cu data de 11.03.2014 proiectul “Centrul de cercetare fundamentală şi dezvoltare experimentală în medicină translaţională” co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Axa prioritară 2 ”Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare”, Operaţiunea 2.2.1- “Dezvoltarea infrastructurii de CD existente şi crearea de noi infrastructuri în baza contractului de finanţare 634/11.03.2014, cod SMIS-CSNR 48871 încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale în calitate de Organism Intermediar şi Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Sectorial Creṣterea Competitivităţi Economice (POSCCE).

  Valoarea totală a proiectului este de 49.432.586.21 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă este de 40.000.000.00 lei.

  Proiectul se implementează în localitatea Iaşi pe o durată de 20 luni.

  Obiectivul proiectului este realizarea unei infrastructuri integrate de cercetare medicală translaţională oncologică prin modernizarea şi renovarea centrului existent, dotarea cu tehnologii şi echipamente de explorare fundamentală pentru creşterea şi dezvoltarea capacităţii de cercetare capabilă să realizeze produse patentabile şi integrarea centrului într-o reţea de centre similare europene.

  Obiectivele strategice ale Centrului de Cercetare Fundamentala şi Dezvoltare Experimentală în Medicina Translaţională - TRANSCEND sunt cercetarea oncologică, capabilă să recruteze şi să reţină cercetători calificaţi şi să promoveze relaţii de cooperare cu companii biotehnologice şi farmaceutice, institute/ centre de cercetare catalizând astfel revitalizarea şi dezvoltarea economică regională, dezvoltarea tehnologiilor de explorare fundamentală de varf în scopul racordării la priorităţile şi obiectivele specifice ariei europene de cercetare oncologică; realizarea unui pol regional de excelenţă în cercetarea translaţională în domeniul patologiei tumorale, bazat pe medicină sistemică capabilă să susţină cercetarea inovatoare, să favorizeze transferul biotehnologic şi conectarea regiunii de NE la o reţea de centre similare europene; creştere a calităţii şi eficienţei activităţii de cercetare-dezvoltare în domeniul medical, în vederea îmbunătăţirii sănătăţii populaţiei şi promovării competitivităţii economice prin transfer tehnologic şi diseminarea rezultatelor către IMM-uri.

Conținutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.